ประเพณีลอยกระทง รวมประเพณีวันงานลอยกระทง ของแต่ละภาคในประเทศไทย

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง รีวิวขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างไร?

ประเพณีลอยกระทง ถูกจัดขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการบูชา เพื่อการขอขมาจาก พระแม่คงคา ซึ่งถือเป็น ประเพณีที่ มีความสำคัญ อย่างมากและ มีการสืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณีกัน มาอย่างยาวนาน โดยส่วนใหญ่ มีการจัดงาน อย่างต่อเนื่องในทั่ว ทุกภูมิภาค ซึ่งถือได้ว่าเป็น ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ ความแตกต่างลอยกระทง

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่โดดเด่นของ ประเพณีไทย ซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่า ในแต่ละภูมิภาค มีการจัดงานประเพณี หรือพิธีการ ในการบูชาหรือ ขอขมาต่อ พระแม่คงคา ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดทั้งมวล ก็ล้วนแล้ว จัดขึ้นเพื่อ จุดเป้าหมายใหญ่สำคัญ นั่นก็คือการบูชา-ขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งมีความเชื่อ รวมประเพณีงานวันลอยกระทง 

ที่สืบทอด กันต่อมาว่า การเข้าร่วม ประเพณีหรือพิธีการ งานวันลอยกระทงนั้น มีความหมายคือ การสะเดาะเคราะห์ เพื่อนำเอาความโชคร้ายต่างๆ ออกไปให้ ผลภัยจากตนเอง ทั้งยังจัด ทำขึ้นเพื่อ ขอโทษและขอขมาต่อ พระแม่คงคานั่นเอง ซึ่งงานประเพณี วันลอยกระทงนี้ จะถูกจัดขึ้น ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 นั้นเอง ประเพณีสำคัญลอยกระทง

ซึ่งจะตรงกับช่วง วันเวลาเข้าสู่ฤดูหนาว โดยจะมี อุณหภูมิของอากาศที่ลดลง ทำให้อากาศเริ่มเย็นขึ้น และปริมาณน้ำในลำคลอง ก็จะ ในช่วงของน้ำที่ สูงขึ้นเต็มตลิ่งนั้นเอง. และเพื่อให้เพื่อนๆ ทุกท่านได้ ทำความรู้จักกับการประเพณี วันลอยกระทง ที่มีความแตกต่าง ทางด้านวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันออกไปในวันนี้ รีวิวประเพณีลอยกระทง

เราจึงได้หยิบเอาข้อมูลดีๆ มารีวิวแนะนำให้เพื่อนๆ ทุกท่านได้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งจะมีความแตกต่าง ทางด้านวัฒนธรรม ในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ที่เป็นเช่นไรนั้น เชิญไปติดตาม รับชมพร้อมกัน กับการรีวิวของเรา ในวันนี้กันได้เลย

ประเพณีลอยกระทงภาคเหนือ ประวัติประเพณีวันลอยกระทงภาคเหนือ มีความเป็นมาอย่างไร?

ประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทงภาคเหนือ ถือเป็นอีกหนึ่งใน งานประเพณี และวัฒนธรรม ที่มีจุดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นที่แตกต่าง จากการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง ที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาค โดยในโซนภาคเหนือ จะเน้นไปที่ การลอยโคม หรือ โคมไฟ ขึ้นสู่บนท้องฟ้า ซึ่งจะมีการ ใช้วัสดุที่ ทำมาจากกระดาษสา

เป็นกระดาษที่ มีความเบาบาง มักถูกนำมาใช้ เป็นวัสดุ ในการทำว่าว แต่จะมีการสร้าง ให้มีลักษณะเป็นยัง เหมือนกับโคมลอย ลอยกระทงภาคเหนือ ซึ่งเมื่อนำมา รวมเข้ากับการสุ่มไฟ ที่ติดเอาไว้ อยู่ข้างใต้โคมลอย มันจะช่วยให้ โคมลอยสามารถ ลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ โดยผู้คนชาวเหนือ มักเรียกขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยนี้ว่า รีวิวประเพณีลอยกระทง

ประเพณียี่เป็ง ซึ่งมีความหมายว่า การทำบุญใหญ่ ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 นั่นเอง ลอยกระทงภาคเหนือ โดยประเพณียี่เป็งนี้ เป็นที่นิยมอย่างมาก ในภูมิภาค โซนเหนือตอนบน ซึ่งจังหวัดที่ ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีชื่อเสียง มากที่สุดในโซนภาคเหนือตอนบนนั้นก็คือ ความแตกต่างลอยกระทง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตราด และจังหวัดสุโขทัย ความแตกต่างลอยกระทง จึงเป็นอีกหนึ่งในประเพณี งานวันลอยกระทงที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดและ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่โดดเด่นของ ความเป็นประเพณีวันลอยกระทง ในโซนภาคเหนือนั่นเอง

ประเพณีลอยกระทงภาคอีสาน ประวัติวันลอยกระทง ของคนในโซนภาคอีสาน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

ประเพณีลอยกระทงของแต่ละภาค ถือเป็นอีก หนึ่งในประเพณีบุญ งานวันลอย กระทงที่ มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวสำหรับ คนในภูมิภาคอีสาน แต่ประเพณี และการจัดงาน อาจมีความ คล้ายครึ่งกับ งานประเพณีใน โซนภาคเหนือ ซึ่งมีการปล่อย ลอยกระทงเป็น ขบวนตามสายน้ำ และมีการปล่อยโคมร่วมกัน ที่มีความคล้ายครึ่งกับ รวมประเพณีงานวันลอยกระทง 

ลอยกระทงภาคอีสาน ประเพณีใน โซนภาคเหนือนั้นเอง ซึ่งในอดีต ก่อนที่จะ มีการเรียก ว่าประเพณีวัน งานลอยกระทง คนในภาคอีสาน เรียกประเพณีงานวันนี้ว่า สิบสองเพ็ง. ซึ่งจังหวัดในโซนทางภาคอีสานที่นิยมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงของแต่ละภาค ได้มีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คือ จังหวัดแรก จ.สกลนคร ที่นิยมในการ รอยกระทงด้วยวัสดุ ประเพณีสำคัญลอยกระทง

ลอยกระทงภาคอีสาน ที่ทำมาจาก กาบกล้วย นั้นเอง ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ ที่ให้ความสนใจและ ความนิยมและความชื่นชอบ กับประเพณีงานบุญนี้ ประเพณีลอยกระทงของแต่ละภาค มักเรียกว่า เทศกาลลอยประทีป จังหวัดที่สอง จังหวัดนครพนม ซึ่งนิยมจัด แสงไฟตกแต่ง ประดับกับเรือ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ให้เป็นรูปร่างสวยงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็น เทศกาลงานสุดยิ่งใหญ่ ที่ถูกเรียกอีกชื่ออะไร ประเพณีไหลเรือไฟ นั้นเอง. ลอยกระทงภาคอีสาน

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ประวัติประเพณีลอยกระทงภาคกลาง ประเพณีลอยกระทงยอดนิยม มากที่สุดในประเทศไทย

รวมประเพณีไทย จัดได้ว่า เป็นอีกหนึ่ง ในประเพณี งานสำคัญที่เป็นที่ นิยมอย่างมากที่สุด ลอยกระทงภาคกลาง โดยมีการ จัดอยู่ใน หลายหลายพื้นที่ ของแต่ละจังหวัด สำหรับความนิยม ในการจัด พิธีการงาน วันลอยกระทง ของคนใน ภาคกลางนั้น เป็นการจัด งานลอยกระทง ที่ค่อนข้างมีความยิ่งใหญ่ ซึ่งจะเน้นไปที่ การลอยกระทง ในบริเวณ แม่น้ำลำคลอง

แต่เพียงอย่าง เดียวเท่านั้น ไม่เน้นใช้โคมลอย เพราะเนื่องจาก พื้นที่ใน ภาคกลาง เป็นชุมชนเมือง รวมประเพณีไทย จึงทำให้ ไม่เหมาะกับการ จัดงานใช้ โคมลอยนั่นเอง ซึ่งเป็นเทศกาลงานที่ ถูกจัดขึ้นอย่างครึกครื้น ลอยกระทงภาคกลาง ทั้งแสงสีและเสียง ที่มากมายลายตา และการจัดประกวด ที่มีความยิ่งใหญ่ รีวิวประเพณีลอยกระทง

สร้างความบันเทิง ในแสงสีสุดตระการตา ซึ่งสถานที่ ยอดนิยมที่ใช้ในการวัด ประเพณีงานวันลอยกระทง ในโซนพื้นที่ภาคกลาง ส่วนใหญ่มักถูกจัดขึ้น รวมประเพณีไทย ตามสถานที่อย่าง วัดวาอารามริมแม่น้ำ หรือสะพานข้ามคองต่างๆ เป็นต้น. ลอยกระทงภาคกลาง

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงภาคใต้ ตำนานวันลอยกระทง ตามความเชื่อของคนภาคใต้

ประเพณีลอยกระทงภาคใต้ จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ในประเพณีที่ มีความแตกต่าง ออกจากภูมิภาค ของแต่ละพื้นที่ใน โซนตามประเทศไทย ลอยกระทงภาคใต้ เพราะเนื่องจาก ในสมัยก่อน ไม่ได้มีการ กำหนดวันที่แน่ชัด ในช่วงเทศกาลวันเพ็ญ เดือนสิบสอง ทำให้ในสมัยก่อน มือถือช่วงวันที่กำหนด ของการเทศกาล ลอยกระทง รวมประเพณีงานวันลอยกระทง 

ลอยกระทงภาคใต้ จะมีการจัดทำแพ และบรรจุอาหาร เพื่อลอยไป ตามสายน้ำ เชื่อว่าเป็น การสะเดาะเคราะห์ เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ลอยกระทงภาคใต้ และโรคภัยไข้เจ็บ ที่ไม่ดีต่างๆ ออกไป เป็นความเชื่อ ตามท้องถิ่น ของคนพื้นเมือง ในแต่ละพื้นที่ ของโซนภูมิภาคใน พื้นที่ภาคใต้นั่นเอง ประเพณีสำคัญลอยกระทง

เทศกาลสงกรานต์

แทงบอลรอง

คาสิโนรับคอมมิชชั่น