ลอยกระทง ประเพณีที่คนไทยเรานั้น รู้จักกันเป็นอย่างดี และเป็นประเพณีประจำชาติไปแล้ว

ลอยกระทง

ลอยกระทง ความเป็นมา ของประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง (Loy Krathong) แต่เดิมนั้น เป็นวันสำคัญทาง ศาสนาของฮินดู ในประเทศไทย โดยมีศิลปะวัฒนธรรม ของไทยล้านนา ถูกปรับและพัฒนากลายเป็น ประเพณีประจำชาติไทย โดยยึดถือ เอาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นตัวกำหนด

ประเพณีของ วันลอยกระทง ที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง โดยมีการนำกระทง มาลอยที่แม่น้ำ ลอยกระทง เพื่อขอขมาลาโทษ ต่อแม่น้ำ ที่เราได้ใช้ ประโยชน์จากแม่น้ำมา ตลอดปีที่ผ่านมา สำหรับประเพณี ลอยกระทงนั้น ไม่ได้มีแค่ ที่ประเทศไทยเท่านั้น

ลอยกระทง

ยังมีประเพณีที่คล้าย ลอยกระทง นี้กับประเทศใกล้เคียงอีกด้วย

ประเทศจีน จะมีการลอยดอกไม้ ที่เป็นลักษณะคล้ายกับ กระทงของประเทศไทย การลอยกระทงของจีนนั้น ถือตามหลัก ความเชื่อของ ลัทธิเต๋า และขงจื้อ เป็นการบูชาเทพ สามพระองค์ ที่ประจำอยู่ พื้นดิน พื้นน้ำ และท้องฟ้า เรียกกัยว่า “เทศกาลเซี่ยหยวนซึ่งเทศกาลลอยกระทงนี้

จะใช้กำหนด ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 เช่นเดียวกัน เมื่อพระจันทร์ ดวงใหญ่ลอยเด่น จะมีการสร้างโคมไฟ ที่มีทั้งโคมลอยน้ำ มีการประดับประดา โคมไฟทั่วไป และนำกระทงที่ทำมา ลอยเพื่อขอขมา ที่แม่น้ำอีกด้วย สำหรับเทศกาลนี้ ของจีนนั้น จะแบ่งออกเป็น สามช่วงเทศกาล

แต่กับเทศกาล เซี่ยหยวน จะเป็นการลอยกระทง และจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้า แห่งสายน้ำ และเป็นการ ทำบุญเพื่อระลึกถึง บรรพบุรุษ ที่ล่วงลัพไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการ ขอบคุณและขอโทษ เทพเจ้าแห่งน้ำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ที่คล้ายคลึง กับของคนไทย เป็นอย่างมาก 

ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่ เป็นต้นกำเนิด ของศาสนาฮินดู ที่มีความเชื่อ ของเรื่องแม่น้ำคงคา และมีการเรียก เทศกาลลอยกระทงนี้ว่า เทศกาลทีปาวลี โดยมักจะจัดช่วง ตุลาคม หรือพฤศจิกายน จะมีการทำบุญ อุทิศส่วนกุศล ให้แก่บรรพบุรุษเช่นเดียวกัน นิยมจุดตะเกียงไฟ ที่บันไดที่ ลงสู่แม่น้ำคงคา แต่ก็มีบางคน ที่มักจะทำกระทงดอกไม้ จุดประทีป ให้ลอยไป ในแม่น้ำคงคา ด้วยเช่นกัน 

ลอยกระทง

ประเพณีที่คล้ายๆกัน ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ประเทศลาว เป็นประเพณีลอยกระทง หรือที่เรียกกันว่า วานไหนเฮือไฟ ที่จะมีการกำหนด เอาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งจะเป็นวันที่ มีประเพณีการแข่งเรือ ของแม่น้ำโขง และจะมีการทำบุญ อุทิศส่วนกุศล ให้กับบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้ง เป็นการทำบุญให้กับแม่น้ำ

ที่เคยใช้ประโยชน์อีกด้วย อีกทั้งเทศกาลลอยกระทงนี้ ยังตรงกับวัน ออกพรรษาอีกด้วย นับได้ว่า เป็นงานบุญใหญ่ทีเดียว กับรูปแบบของกระทง ที่ประดิษฐขึ้น เพื่อลอยกับแม่น้ำโขง ก็มักจะเป็น วัสดุที่สามารถ นำมาลอยน้ำได้ อีกทั้งยังเป็น วัสดุที่ทำมาจาก ธรรมชาติเสีย ส่วนใหญ่อีกด้ว 

ประเทศกัมพูชา หรือที่รู้จักกันดี เรียกว่าเขมร เรียกกันว่า เทศกาลน้ำ ที่เป็นการระลึกถึง บุญคุณของแม่น้ำโขง และทะเลสาป “โตนเลสาป” ซึ่งเป็นลำน้ำ ที่ทำให้บ้านเมืองนั้น อุดมสมบูรณ์ มักจะจัดขึ้น ช่วงของเดือนพฤศจิกายน ช่วงขึ้น 14 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำ

นับได้ว่าเป็น เทศกาลที่มีการ ประกาศให้เป็น วันหยุดยาว 3 วัน โดยมีความเชื่อ ว่าประเพณีลอยกระทง ของกัมพูชานี้ มีมาก่อน เทศกาลลอยกระทง ของประเทศไทยอีกด้วย พูดได้ว่า มีมาก่อน สมัยสุโขทัยด้วยซ้ำ เพราะเทศกาลลอยกระทง ของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นเมื่อช่วง ของสมัยสุโขทัย 

ประเทศพม่า เรียกงานเทศกาล ลอยกระทงนี้ว่า ตะซาวว์โมง-ละปิ เป็นช่วงที่มีการ จุลกระฐิน และทำบุญทอผ้า ถวายจีวร โดยการทำบุญนี้ จะทำหลังวันออกพรรษา และจะมีการ จุดประทีป เพื่อลอยโคมไฟดอกไม้ ในตอนกลางคืน ให้ลอยไปตามลำน้ำ 

กลับหน้าแรก >> เทศกาลทั่วโลก

อ่านต่อ >> บอลลูนนานาชาติ

@ufabet168v4