เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลไทย ที่ชาวต่างชาตินั้นรู้จักกันดี

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลไทย เทศกาลมีชื่อเสียง ที่รู้จักไปทั่วโลก

เทศกาลสงกรานต์ หากว่าเรานั้นพูดถึง เทศกาลทั่วโลก หนึ่งใน เทศกาลชื่อดัง ที่เป็นของประเทศไทย ที่มีคนต่างชาติรู้จัก กันอยู่เยอะมากมายนั้น ก็คงจะเป็น เทศกาลสงกรานต์ หรือว่า เทศกาลปีใหม่ไทย ที่เป็น ประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมายาวนาน มีการ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นน้ำกัน ในช่วงเดือนเมษายน ที่เป็นหน้าร้อน แถมในเทศกาลนี้ ยังเป็นวันหยุดยาว ที่จะได้เล่น กันหลายวันด้วยคะ เป็นเทศกาลหน้าร้อน ที่ทำให้สดชื่น ในช่วงนั้นได้อย่สงดีจริง ๆ แถมยังเป็น เทศกาลสนุก ที่สี้างสีสัน อย่างการเล่นน้ำ ปะแป้งกัน ที่ปัจจุบันใน เทศกาล มีชาวต่างชาติ ที่มาประเทศไทย เพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ เทศกาลสนุก อย่างใน วันสงกรานต์ นี้อีกด้วย

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย ที่สืบทอดกันมานาน ประวัตินั่นเป็นอย่างไร ?

มาเริ่มกันที่ประวัติของ วันสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์ ที่เป็น เทศกาลไทย เทศกาลชื่อดัง สงกรานต์ นั้นก็จะเป็น ประเพณี ที่จัดใน ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ชนกลุ่มน้อยชาวไต ที่อยู่แถบ ประเทศเวียดนาม แล้วก็ที่ มนฑลยูนาน ของประเทศจีน

ไปยันถึงที่ ศรีลังกา ประเทศทางตะวันออก ประเทศอินเดีย เลยได้มีการสันนิษฐานเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ นี้ได้รับเรื่องของ วัฒนธรรม ที่มาจาก เทศกาลโฮลีอินเดีย ที่ใน เทศกาลโฮลี เทศกาลสนุก ที่เป็นการใช้สี เพื่อมาสาดกัน ที่ได้จัดตรงกับ ทุกวันแรม 1 ค่ำ ในเดือนมีนาคม

เทศกาลสงกรานต์

คำว่า สงกรานต์ คือคำของภาษา สันสกฤต มีความหมายว่า การเคลื่อนย้าย ดั่งการอุปมา เป็นการเคลื่อนย้าย ของการประทับ เกี่ยวกับจักรราศี อย่างการเคลื่อนเข้าสู่ ปีใหม่นั่นเอง ในความเชื่อที่เป็นแบบไทย แล้วก็ความเชื่อของ

บางประเทศ ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเพณีสงกรานต์ ได้ทำสืบต่อกันมา ตั้งแต่ใน สมัยโบราณ ควบคู่ไปกับตรุษ เลยมีการเรียก แบบรวมกันเป็น ประเพณีตรุษสงกรานต์ ความหมายก็คือ ส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่นัานเอง แต่เดิมนั้น วันสงกรานต์ ได้มีการคำนวณ ในด้านดาราศาสตร์ ทว่าเวลาปัจจุบันนี้ ได้กำหนดวันที่จัด เอาไว้เป็นที่แน่นอนคือ 13-15 เดือนเมษายน เดิมทีนั่น เทศกาลปีใหม่ไทย เป็นวันเริ่มปีปฏิทิน ที่เป็นของไทยมาใน พ.ศ.2431 สุดท้ายได้เปลี่ยนมาเป็น 1 เดือนเมษายน ที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ ในตอน พ.ศ.2483

เทศกาลสงกรานต์ วันสงกรานต์ พิธีสงกรานต์ มีความเป็นมาอย่างไร ?

แต่เดิมแล้วนั้น วันมหาสงกรานต์ ในเรื่องของ พิธีสงกรานต์ ก็คือพิธีกรรม ที่จัดภายในครอบครัว ภายในระแวกหมู่บ้าน บ้านใกล้เรือนเคียง จนมาปัจจุบันนี้ก็ได้เกิด ความเปลี่ยนแปลง พิธีสงกรานต์ จนกลายเป็น เทศกาลสงกรานต์ ที่ได้ขยายในสังคม

แบบกว้างมากยิ่งขึ้น จนเกิดแนวโน้ม ที่สามารถเปลี่ยนใน ทัศคติ ความเชื่อ ที่เดิมทีแล้ว พิธีสงกรานต์ นั้นได้ใช้น้ำ ที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ๆ เลยในการจัดพิธี แก้เคล็ดเรื่อง ฤดูร้อน ที่เป็นช่วงของพระอาทิตย์

ที่ได้เคลื่อนมายัง ราศีเมษ เลยได้ใช้น้ำ เพื่อมารดให้กันและกัน เป็นการมอบความชุ่มชื่น รวมถึงขอพร จากผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นการได่รำลึก ถึงความกตัญญู แก่เหล่าบรรพบุรุษ เวลาต่อมา กับประเทศไทย ที่เริ่มสู่สังคมสมัยใหม่

จนได้กลายเป็น ประเพณี ที่หลายคนจะได้กลับบ้าน กับช่วงของ เทศกาล วันสงกรานต์ วันสงกรานต์ เลยเปรียบได้กับ วันครอบครัว เป็นประเพณีหนึ่ง ที่ได้ทำสืบทอดกันมา อย่างเช่น การสรงน้ำพระ ให้เกิดความเป็นสิริมงคล นับว่าเป็นการเริ่มต้น ของปีใหม่ด้วยความสุข นั่นเองค่ะ 

กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น ในเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลชื่อดัง ที่ทำสืบกันมายาวนาน

กิจกรรมใน วันเทศกาลสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์ ประเพณี ที่มักจะทำกัน ในวันเทศกาลนี้ก็จะมี การทำบุญตักบาตร ที่จะเป็นการสร้างบุญ การสร้างกุศล ให้ตัวเองในวันเริ่มต้นปี ที่เป็นดั่งการอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้กับ ผู้ล่วงลับ

เทศกาลสงกรานต์

ซึ่งในการทำบุญ ทุกคนจะเตรียมของ กันเอาไว้ก่อน พอถึงเวลาแล้วนั้น ก็นำเอาอาหารที่ทำไว้ ตักบาตรถวาย ให้แก่ทางพระภิกษุ ที่ศาลาวัด ที่ส่วนใหญ่ในวันเทศกาล จะจัดที่ไว้เพื่อ ให้ทุกคนมาร่วมทำบุญกัน พอทำบุญกันเสร็จ ก็มีก่อเจดีย์ทราย ที่นับว่าคือ ประเพณีที่สำคัญ ของในช่วง วันมหาสงกรานต์

ประเพณีต่อไปเป็น การรดน้ำ ที่จะเป็นการอวยพร ในวันปีใหม่ไทย น้ำที่ใช้ในการ รดหัวนั้น นิยมใช้น้ำหอม ที่ใส่เจือไปกับน้ำธรรมดา

การสรงน้ำพระ ทุกคนจะรดน้ำที่ พระพุทธรูป ทั้งที่บ้าน ที่วัด ในบางวัดนั้น อาจมีการจัดงาน ให้ทุกคนได้สรงน้ำพระสงฆ์ กันอีกด้วยคะ

การบังสุกุลอัฐิ ที่เป็นเถ้ากระดูก ของบรรพบุรุษ หรือญาติผู้ใหญ่ ผู้ล่วงลับ ที่ได้เก็บกันไว้เป็น เจดีย์ อัฐิ แล้วได้นิมนต์พระ เพื่อทำพิธีบังสุกุล

การรดน้ำผู้ใหญ่ การอวยพรของ ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีความน่าเคารพ น่านับถือ ยกตัวอย่างเช่น ครูบาอาจารย์ นับว่าเป็นการเริ่มต้นกับ เรื่องใหม่ๆ ของวัน เทศกาลปีใหม่ไทย

งานเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีทั้งการ รดน้ำดำหัว การปล่อยนกปล่อยปลา การขนททรายเข้าวัด การเล่นรดน้ำปะแป้ง ที่ทำให้วันนี้เป็น เทศกาลสนุก กันนั่นเองคะ

ตำนานวันสงกรานต์ การกำเนิดของวันสงกรานต์

ในเรื่องของ การกำเนิดวันสงกรานต์ ก็จะมีในเรื่องเล่า ที่ได้เล่าต่อ ๆ กันเป็นใจความ ที่มีจารึกเอาไว้ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ซึ่งเป็นเรื่องราว หาอ่านกันได้ที่วัดคะ ซึ่งนับได้ว่า เทศกาลชื่อดัง อย่างสงกรานต์ไทยนี้ เป็นหนึ่งใน เทศกาลสนุก ที่สร้างความ รื่นรมณ์ ความสดชื่น ในช่วงฤดูร้อน ได้อย่างดีเลยคะ

แทงบอลเดี่ยว

คาสิโนออนไลน์ฟรี