เทศกาลสำคัญ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆด้วยการสื่อสารทางประเพณีและวัฒนธรรม

เทศกาลสำคัญ

เทศกาลสำคัญ เล่าเรื่องราวที่มีความสำคัญกับคนไทย ผ่านการถ่ายทอดด้วยประเพณีสารทเดือนสิบ

เทศกาลสำคัญ เล่าประสบการณ์ เรื่องราว เทศกาลสำคัญ ที่มีอย่างช้านาน เล่าถึงประเพณีสารทเดือน 10 กับการทำบุญ ให้บรรพบุรุษ ที่มีอย่างต่อเนื่อง สำหรับสวัสดิการ หรือประเพณี ของคนใต้หรือคนกลุ่ม ในจังหวัดภาคใต้

เทศกาลสำคัญ

ที่มีการถ่ายทอด ประเพณีแบบนี มาอย่างยาวนาน เล่าถึงประสบการณ์หรือเรื่องราว ที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการทำบุญ ในเดือนสิบ ให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่จะให้เขาได้รับผลบุญ เพื่อส่งไปให้เขาเหล่านั้น เกิดในภพภูมิที่ดีขึ้น @ufabet168v4

และในเรื่องราวของ ประเพณีจะมีความ แตกต่างในการทำบุญ ทำขนมหรืออาหาร ให้เห็นถึงประเพณี หรือวัฒนธรรมอันดีงาม ของคนใต้ ที่มีการถ่ายทอดให้รุ่นสู่รุ่น ซึ้งยังคงไม่มีการ จางหายไปนั่นอีก

เทศกาลสำคัญ ที่มีความเชื่อมาอย่างช้านานของคนไทยกับประเพณีชิงเปรต

จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ ยังมีในยุคนี้ เป็นประเพณีสารท เดือนสิบที่จัดขึ้นใน 10 เดือน ของทุกปี ที่ทำบุญให้กับ ญาติพี่น้อง หรือบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เชื่อกันว่าในเดือน 10 นั้นจะเป็นการเปิด เทศกาลสำคัญไทย ถึงประตูนรก ให้วิญญาณต่างๆ ขึ้นมารับส่วนบุญ จากญาติพี่น้องนั่นเอง 

แสดงได้ว่าการทำบุญ เดือนสิบนั้น เป็นประเพณี ถ่ายทอดมาถึง รุ่นปัจจุบัน ไม่ว่าจะยุคหรือ กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร คนไทยในยุคปัจจุบันนี้ หรือคนใต้ เกือบทุกจังหวัด ของภาคใต้ ก็จะมีประเพณีเดือนสิบ อยู่ทุกๆปี หรือทุกเดือน 10

ที่จัดได้อย่าง ยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อตอบสนอง ต่อการทำบุญให้กับ บรรพบุรุษนั่นเอง จึงเป็นแหล่ง เทศกาลในเอเชีย รวบรวมญาติ ภายในเดือนนี้ อาจจะพูดได้ว่า เป็นการรวมญาติพี่น้องที่อาจจะแตกแยก ออกไปใช้ชีวิตของตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่น หรือมีครอบครัว และย้ายไปยังจังหวัดใดๆ ก็อาจจะเป็น ประเพณีที่ร่วมกัน กลับมายังการทำบุญ ให้กับบรรพบุรุษ หรือบิดามารดา ผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงเป็นเทศกาลปีใหม่ ของคนใต้ก็ว่าได้ ที่สามารถดึงญาติ พี่น้องมาเจอกัน ในการทำบุญ เทศกาลเดือนสิบนั้นเอง

เทศกาลสำคัญ 5ขนมประจำเทศกาลชิงเปรต ที่เป็นตัวแทนความหมายที่งดงาม

ในช่วงของเทศกาลนี้ จะมีอาหารต่างๆ ปฏิทิน เทศกาลทั่วโลก และขนมที่ไม่สามารถ ขาดได้เลยถึง 5 ชนิด ที่เป็นตัวแทน ในเรื่องของความหมาย หรือคนเก่าแก่ ได้เล่าถึงความหมาย ในขนมในแต่ละ อย่างว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างไร

และเล่าถึงการใช้ ในการอุทิศผล หรือเกี่ยวกับการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถึงการใช้ชีวิต หรือเกี่ยวกับสิ่งของ ในขนมแทน เครื่องหมายต่างๆ ได้ถ่ายทอดมา รุ่นสู่รุ่น ว่าความหมาย ของขนมนั้น จะมีทุกความหมาย หรือขนมแต่ละอย่างนั้น จะสื่อถึงอะไรไปดูกัน 

เทศกาลสำคัญ

ขนมสะบ้า จะใช้แทนของเล่น เพื่อนำไปให้กับญาติ พี่น้อง ในการเล่นหรือตัวแทน ของการละเล่นต่างๆนั้น เทศกาลต่างๆของไทย ให้กับวิญญาณ ได้เอาไปใช้ ยังภพภูมิที่ตนเองอยู่นั่นเอง ขนมเจาะหู แทนเกี่ยวกับเบี้ย หรือเงินในการทำบุญ

เพื่อให้วิญญาณนั้น ได้รับเป็นเงิน เอาไว้ใช้ยังภพภูมิหน้า ขนมลา แทนเครื่องนุ่งห่ม หรือเสื้อผ้าสำหรับ ให้กับวิญญาณ ใช้ในการสวมใส่ ในภพภูมิที่เหมาะสม ขนมเทียน ใช้เป็นหมอนหนุน สำหรับอุทิศ ให้กับวิญญาณต่างๆ ขนมพอง ใช้แทนพาหนะ หรืออาจจะเรียกว่า แพในการเดินทาง ของวิญญาณก็ได้

เล่าเรื่องราวกับการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วกับความเชื่อของคนไทยที่เป็นเครื่องหมายอันดีงาม

เล่าถึงเรื่องราว การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว กับความเชื่อ ของคนไทย ที่เป็นเครื่องหมาย อันดีงามสำหรับ ในยุคปัจจุบันนี้ พูดได้ว่าการใช้ชีวิต ของคนไทย มีทั้งหลากหลาย ด้านด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพไหน

คุณก็สามารถมีคุณธรรม และศีลธรรม เทศกาลต่างประเทศ ภายใต้จิตใจได้นั่นเอง และขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตของคุณ ในการเดินเส้นทาง ให้ถูกต้องและถูกกฎจารีต ประเพณี ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน ชนชั้นไหน คุณสามารถทำดีได้นั้นเอง

เพื่อจะส่งผล ให้คุณเป็นคนดี และมีหน้าที่การงาน หรือการประสบความสำเร็จ ในอาชีพของตน เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และสอดคล้อง กับการที่เราทำดีนั้น ก็จะทำให้เราได้บุญกุศล เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สำหรับหลักศาสนา หลักคำสอน ในศาสนาพุทธ ที่เราได้เรียนรู้ ตั้งแต่เด็กๆ เทศกาลสากล อาจจะมีเรื่อง บาปบุญคุณโทษ เพิ่มเข้ามา จึงทำให้ทุกคน ใช้หลักชีวิตได้อย่างถูกต้อง และตามหลักเกณฑ์

ถ้าเราได้ฟังถึงเรื่องราว ของผู้เฒ่าผู้แก่ ในยุคก่อนจนถึง ยุคปัจจุบันหรือ เราเรียนในชั้นมัธยม และพ่อแม่เรา ได้สั่งสอนว่า ถ้าเราทำดี เราก็จะได้ดี เราทำชั่วเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดี ตอบแทนในชีวิตของคุณ

หรือจะส่งผลกรรมนั้น ทำให้ชีวิตของคุณ ตกต่ำไม่ว่าจะเป็น ทั้งการใช้ชีวิต การเงินการงาน และอาจจะส่งผล ให้คุณติดลบขั้นสูงสุด สู่การใช้กรรม ผ่านลูกกรงเหล็กก็ว่าได้ จึงถือว่าผู้ใหญ่ หรือผู้เฒ่าผู้แก่ สอนให้เราเป็นคนดีนั้น จะส่งผลให้ชีวิตของเรา เจริญรุ่งเรือง งอกงาม ไม่ว่าทำอะไร ก็เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีความงดงามและสามารถถ่ายทอดสู่ความเชื่อ คราวนี้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันนี้

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับ เทศกาลตะวันตก ความสวยงาม และสามารถถ่ายทอดถึง ความเชื่อสู่รุ่นหลังนั้นเอง เพราะประเพณี ประกอบไปด้วย ความดีงาม หรือกฎต่างๆ ความสวยงาม ผ่านกรรมวิธี ที่มีการถ่ายทอด มาอย่างยาวนาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงอาจจะเรียก ว่าประเพณีนั่นเอง และวัฒนธรรมไทยนั้น มีความงดงาม เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทอด ถึงการไหว้ การยิ้มหรือ ขนบธรรมเนียมไทย การทำอาหาร และมารยาทต่างๆ ของคนไทย

ก็ถือว่าเป็นการ ถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม ได้สู่รุ่นสู่รุ่นแล้วนั่นเอง เทศกาลสําคัญของยุโรป เพราะคนไทยนั้น จะสอนให้ลูกหลาน เป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน และเป็นคนมีมารยาท ทำดีได้ดีหรือทำชั่วได้ชั่วนั่นเอง

จึงปลูกฝังให้กับจิตใจ ของคนไทยตั้งแต่เด็ก ว่าเราจะทำอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น ถ้าเราทำดีเรา จะขึ้นสวรรค์ แต่ถ้าทำชั่ว หรือเรื่องเลวร้ายอัปยศ ก็จะลงสู่ก้นบึ้ง ของนรกนั่นเอง จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ ในยุคใหม่ๆนั้น

อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อน้อยลง เพราะว่าสังคมยุคใหม่ หรือเด็กรุ่นใหม่ๆได้เติบโต เทศกาลเบียร์ ขึ้นมากับเทคโนโลยี ไฮเทคหรือโลกวิวัฒน์ การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และมีการพัฒนาของเทคโนโลยี อย่างไม่มีขีดจำกัด

จึงมีเทคโนโลยี เข้ามาร่วมในชีวิตมาก กว่าประเพณีและวัฒนธรรม เราจึงขอให้ท่านเข้ามาดู ถึงประเพณีและวัฒนธรรม ของรุ่นเก่าๆบ้าง เพื่อไม่ให้ประเพณีอันดีงาม ของเราต้องสาบสูญ และหายไปตามกาลเวลานั่นเอง